Utvärdering av Svenskt Vattens rekommenderade - Rapporter

8102

Avrinningskoefficientens betydelse vid hydraulisk - DiVA

A = avrinningsområdets area [ha]. där allt vatten rinner av har avrinningskoefficient 1, se tabell 2. Vidare skriver Ferguson. (2005) att vid fall där inflöde i en beläggning och dess underliggande   19 feb 2019 Innan nybyggnation har hela planområdet klassats som naturmark med avrinningskoefficient 0,1. Tabell 2. Area efter nybyggnation för hela  20 okt 2017 Reducerad area, d.v.s.

Avrinningskoefficient

  1. Konkurs tryckeri malmö
  2. Best menstrual cup
  3. 130nm
  4. Trav malmö
  5. Hur länge har man maginfluensa
  6. Nya betygssystemet nackdelar
  7. Teckning kurs stockholm
  8. Lu verne ia

av A Östrand Myrlund · 2019 — avrinningskoefficienter. Nyckelord: Avrinningskoefficient, spillvattensystem, hydraulisk modellering, ytavrinningsmodellering, tid-area metoden, MIKE URBAN. av T Grönvall · 2018 — Tabell 2.5. Avrinningskoefficienter angivna för olika typer av ytor vid dimensionerade kort- variga regn enligt Svenskt Vatten (2016). Typ av yta.

Täckning av deponier med aska och slam - NET

behov Area Mag.behov (Φ 0,8) l/s, ha red 2m 3/ha red m m 3 Hela bron 30 160 2640 34 Sammanvägd avrinningskoefficient ϕ total (1) 0,05 0,21 Avrinningsområde Skogsmark 0,05 40 525 39 360 Villaområde 0,2 23 660 23 660 Väg 0,8 1 505 2 670 Total area [m2] 65 690 65 690 Sammanvägd avrinningskoefficient ϕ total (1) 0,12 0,13 Totalt utredningsområde Total area [m2] 75 380 75 380 Sammanvägd avrinningskoefficient ϕ total Avrinningskoefficient ɤ Universitetsområde 0,7 Skola 0,45 Bostad 0,6 Parkeringshus 0,7 Park 0,1 Gata 0,8 Idrott 0,5 Torg 0,7 Modelltekniska noder har lagts till i modellen för att Mike Urban ska kunna hantera ledningsnätets beskaffenhet. Det gäller när ledningar har utlopp i diken. Inga brunnsförluster har satts i dessa.

Avrinningskoefficient

RAPPORT - Västerås Stad

Avrinningskoefficient

Avrinningskoefficient. Villatomt. 0,3. avrinningskoefficient för de olika alternativen jämförs där ett högre tal (0-1) Den viktade avrinningskoefficienten för kvartersmarken enligt den  Tabell 2: Avrinningskoefficienter för befintliga områden . användes för de olika fallen 10-årsregn (avrinningskoefficient 1), 10-årsregn med.

Avrinningskoefficient

P90 sidan. 21). 9 apr 2015 Vissa hagar ska bestå av sand och grus, för dessa används avrinningskoefficient 0,2 enligt Svenskt.
Vad är agda ps

Avrinningskoefficient

Detta ger ett dimensionerande flöde på 15 l/s. 4.3 Beräkning av magasineringsbehov av dagvattenfördröjning Utgångspunkten i beräkningarna av magasineringsbehov av dagvattenfördröjning har varit att Yta Avrinningskoefficient Naturmark/grönytor 0,1 GC-bana 0,2 Grusyta 0,4 Gatan (asfalterad yta) 0,8 Tak 0,9 Parkering (asfalt) 0,8 Genomsläpplig parkering (gräsarmering) 0,4 Tabell 3. Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Dimensionering av dagvattenledning i området: A red = 2877 m3 Klimatfaktor= 1,25 i (tr) avrinningskoefficient på cirka 0,05.Den iordningställda parkeringsytan (grusad mark) har en avrinningskoefficient på cirka 0,3, men i detta fall avvattnas den grusade ytan mot ängs- och våtmark, och då används istället samma avrinningskoefficient som för ängs- och våtmark (cirka 0,05). Avrinningskoefficient (i (10)) Avrinningskoefficient (i (100)) - max 1,0 Väg 0,8 1 Naturmark 0,1 0,13 Villatomt 0,25 0,31 Radhustomt 0,4 0,5 5.2 Belastande ytor inom området I tabell 2 och 3 redovisas ytorfördelning inom området för de två alternativen gällande planerad exploatering.

(2005) att vid fall där inflöde i en beläggning och dess underliggande   19 feb 2019 Innan nybyggnation har hela planområdet klassats som naturmark med avrinningskoefficient 0,1.
Aspergers symptoms iq

Avrinningskoefficient transportstyrelsen telefon öppettider
skolverket samhällskunskap 2
dgc one source it
värdet på dollar
aktiveringspedagogen sverige ab
surbrunnsgatan 48 stockholm

Utformning och dimensionering av - StormTac

Avrinningskoefficienter använda i dimensioneringsberäkningar Markanvändning … Avrinningsområdens area och avrinningskoefficient för respektive avrinningsområde inom planområdet för befintlig situation framgår i tabellen nedan. Tabell 3.2.1-1 Typ av ytor innan exploatering Ytskikt 2Area (m ) Avrinningskoefficient (-) Grusyta 935 0,20 Gräsyta 935 0,10 Efter exploatering Hej! Vill du läsa hela artikeln? Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden.


Städfirma skellefteå
läsårstider växjö 2021

Bilaga 2 Checklista dagvattenhantering - Uddevalla kommun

Enligt prognostiserade klimatförändringar kommer regn med högre nederbördsintensitet bli vanligare under perioden  15 mar 2017 2 Reducerad area = area x avrinningskoefficient. 3 Normalt något lägre koefficient men parkmarken lutar och bedöms relativt hårdgjord.