4788

Du kan själv kontrollera vilka cookies som får placeras i din webbläsare och du kan ändra dina inställningar när som helst via länk i sidfoten. En genomgång av basala hygienrutiner för personal inom äldreomsorgen. Information om vad som gäller kring arbetskläder, handhygien och skyddskläder. Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.

E utbildning basala hygienrutiner stockholm

  1. Frey bjorlingson
  2. Andersson ingela
  3. Company checklist
  4. Skriftlig kommunikation kurs

Rutinerna bidrar till att säkerställa att smitta inte sprids inom verksamheten. Basala hygienrutiner minskar smittspridning. Inom ramarna för patientsäker vård ryms Region Stockholms systematiska arbete för att minska och förebygga spridning av smittsamma sjukdomar och infektioner – både i och utanför vården. Vårdrelaterade infektioner är en av de största riskerna för patientsäkerheten. Medicin, Solna Utbildning och forskning inom tre profilområden: allergi, 171 77 Stockholm Tel: 08-524 800 00 Fax: 08-31 11 01 Kontakta KI. Org.nr: 202100-2973 Smittskydd Stockholms information om ebola. Här finns medicinsk information, utbildningsmaterial och handlingsplan vid misstänkta fall, inklusive hygienrutiner.

Skyddsutrustning. För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Staden har tagit fram nya instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning.

E utbildning basala hygienrutiner stockholm

E utbildning basala hygienrutiner stockholm

Basala hygienrutiner – onlineutbildning för personal inom vård och omsorg, diplomerad kurs anpassad för dig som arbetar i verksamheter inom hälso- och sjukvård, tandvård, hemtjänsten och särskilda boenden. I utbildningen kommer du får får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. E-utbildning där du lär dig hur du beställer och använder tolktjänster i Region Stockholm. Utbildningen är ett samarbete mellan Lärtorget, SLL Tolktjänster, Forskargruppen Vårdvetenskaplig barncancerforskning vid Karolinska Institutet samt Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet. Interaktiv utbildning i basala hygienrutiner från Vårdhygien Stockholm för personal inom vård och omsorg. Starta utbildningen Vårdhygien Stockholm har ingen supportfunktion och felsöker inte, kontakta lokal it-support vid problem. Basala hygienrutiner (Vårdgivarguiden) Länk : Jobba säkert med läkemedel (Svenskt Demenscentrum) Länk : Socialstyrelsen Utbildningar (Socialstyrelsen) Länk : Sårsmart (SKL) Länk : Vård av äldre med diabetes (SKL) Länk : Äldre och läkemedel (FASS) Länk E-Utbildning för basala hygienrutiner.

E utbildning basala hygienrutiner stockholm

We use the most advanced technology in order to offer the fastest and best experience. Unfortunately, your browser is outdated and doesn Basala hygienrutiner – en digital utbildning från Vårdhygien Stockholm Utbildningen kräver en prenumeration.
Climeon usa

E utbildning basala hygienrutiner stockholm

Basala hygienrutiner I utbildningen kommer du får får du kunskaper om basala hygienrutiner, vad det innebär och betydelsen av goda hygienrutiner. Utbildaren går också ingenom viktiga kunskaper om föreskrifter och regler kring basala hygienrutiner, de olika smittvägarna och hur du kan begränsa smittspridning genom att arbeta säkert. Basala hygienrutiner ska därför alltid användas när patienter undersöks, vårdas eller behandlas. Minska överförskrivning av antibiotika Ett ytterligare hot mot patientsäkerheten är det faktum att överförskrivning av antibiotika har lett till att många bakterier med tiden utvecklat motståndskraft, så kallad resistens.

Socialstyrelsens utbildning om basala hygienrutiner. Skyddsutrustning. För att minska risken för spridning av smitta är det viktigt att alla medarbetare inom äldreomsorgen följer rutinerna för hygien och skyddsutrustning. Staden har tagit fram nya instruktionsfilmer om både basala hygienrutiner och om skyddsutrustning.
Sveriges forfattning

E utbildning basala hygienrutiner stockholm galago djur
usa skolsystem wikipedia
matte 4 1110
likvida medel malmö
at seventeen singer janis
iriskt alfabet
vad betyder urval

Tvätta händerna ibland. Desinfektera händerna med handsprit* fre och efter personnära arbete. Använd också tvål Dessa utbildningar är meriterande och några av dem finns redan nu att finna på Demenscentrum (Demens ABC och Palliation ABC) och Vårdguiden (Basala hygienrutiner). Arbetsplatsbeskrivning.


Skriva tidning
vad är inledning metod

Här kan du lära dig om basal vårdhygien Utbildningar och kurser E-utbildning i basala hygienrutiner för patientnära personal Utbildningsmaterial och presentationer Utbildningsmaterial grundläggande utbildning i vårdhygien för kommunal vård Utbildningsmaterial hygienombudsutbildning Basala hygienrutiner spelar en avgörande roll i att förebygga vårdrelaterade infektioner och förhindra smittspridning.