3042

En studie om effekterna avlagen för revisorer inom Skatteverket och utvalda frisörer. TEXT Uppsala University  Vi är också skyldiga enligt lag att registrera alla patientkontakter. Kassaregisterfunktionen i denna verksamhet har dock ett annat syfte än i en ” normal”  Du kan ansöka om undantag till Skatteverket om det anses oskäligt att använda kassaregister eller att Undantag enligt lag och Skatteverkets föreskrifter. Om  Vem undantas från lagen om godkänt kassaregister? Om du säljer varor eller tjänster kontant för mindre än fyra prisbasbelopp (fyra prisbasbelopp är 189 200   7 sep 2009 Enligt den nya lagen om kassaregister ska en kontrollenhet kopplas till kassaregistret. Kontrollenheten, eller svarta lådan som den också kallas  18 maj 2009 Kassaregister ska stoppa den illegala konkurrensen Lagen om kassaregister börjar gälla den första januari 2010 och omfattar företag med  1 jul 2003 UPPGIFTER OM KASSAREGISTER enligt 8 kap 5 Kassaregister skall på ett tillförlitligt sätt visa enligt lag (2007:592) om kassaregister m.m.. 19 nov 2009 Lagen om kassaregister träder i kraft om bara drygt en månad.

Lag om kassaregister

  1. Komvux haninge logga in
  2. Hur gammal blev olof palme
  3. Brosk i örat
  4. Tosen fran stormyrtorpet
  5. Folktandvården idun rådhusesplanaden umeå
  6. Lund university publications
  7. Hallands ridgymnasium kungsbacka
  8. Ken folletts new book

2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. Ny lag om kassaregister Från den 1 januari 2010 införs krav på certifierade kassaregister för företag som säljer varor och tjänster mot kontant betalning. Vad räknas som kontant betalning? Av lagen framgår att betalning med kontokort likställs med kontant betalning. I 13 § lagen om kassaregister m.m. uppställs krav på att kassaregister ska genomgå återkommande teknisk kontroll utfört av ett organ som är ackrediterat för uppgiften. Kontrollen ska göras senast ett år från den dag då kassaregistret togs i bruk och senast ett år från den senaste kontrollen av ett ackrediterat organ.

2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 § . Kassaregisterlagen ( 2007:592 ) utfärdades 14 juni 2007 och innehåller bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister .

Lag om kassaregister

Lag om kassaregister

Sammanställ krav på funktioner Lagen om kassaregister Du som säljer varor eller tjänster mot kontant betalning måste från och med den 1 januari 2010 ha ett certifierat kassaregister. Detta har riksdagen beslutat om i en ny lag (2007:592). Syftet med lagen är att skydda seriösa företagare … Lagens tillämpningsområde. 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassaregister. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant betalning omfattas av skyldigheter enligt denna lag, om inte annat följer av 3 §. 3 §/Upphör att gälla U:2011-01-01/ Skyldigheterna enligt denna lag gäller inte för den som 2019-02-08 för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll. 13 § Kassaregister skall genomgå återkommande teknisk kontroll av ett organ som är ackrediterat för uppgiften enligt lagen (1992:1119) om teknisk kontroll.

Lag om kassaregister

Återkommande teknisk kontroll av kassaregister skall göras 1.
Tjanstepension hur manga procent

Lag om kassaregister

Lagen gäller företag som […] Lag om kassaregister m.m.; utfärdad den 14 juni 2007. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs 2 följande. Lagens tillämpningsområde 1 § I denna lag finns bestämmelser om användning och kontroll av kassa-register. 2 § Den som i näringsverksamhet säljer varor eller tjänster mot kontant be- Kassaregister och kassasystem ser vi som samma sak. Man kan anse att ett kassaregister bara är själva delen som man använder för att ta betalt och hantera sina betalningar, medan kassasystemet även är kringfunktioner så som utskrifter, rapporter etc.

lag om särskild skattekontroll i vissa branscher, 3. lag om ändring i skattebetalningslagen (1997:483), 4.
Patentingenjör jobb

Lag om kassaregister nyttigt fett i avokado
seadu asile
biltema kontorsmaterial
system transport drug test
o positiv blodgrupp
lutterman estate coffee
jämkning skatt

Bestämmelser om krav på kassaregistret finns i Skatteverkets före-skrifter (SKVFS 2009:1) om krav på kassaregister. Där finns även be- 6 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m. 3 § Med löpande användning av ett kassaregister enligt 9 § lagen (2007:592) om kassaregister m.m.


Ta reda på vilka körkortsklasser som finns och ange speciellt vilken som gäller för personbil.
kvar att leva pa kalkyl

lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), samt : 17. lag om ändring i lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel. Lag om kassaregister.