Arbetsgivare i fokus- diskrimineringsombudsmannen

3255

Arbetskraftsinvandring till Sverige : befolkningsutveckling,

Dels handlar det om att individuell lönesättning ofta värderar yngre medarbetares  sexualitet och bakgrund. Främjande av jämställdhet kräver identifiering av olika maktpositioner och hierarkier och mod att avveckla diskriminerande strukturer. av B Guevara · 2015 · Citerat av 1 — synliggöra och medvetandegöra hur strukturell diskriminering utifrån etnicitet kan diskutera den historiska bakgrunden till de diskriminerande strukturer utifrån  Title, Analys av förekomsten av diskriminerande strukturer i läromedel och kursplan. Author, Larsson, Stefan. Date, 2012. English abstract.

Diskriminerande strukturer

  1. Kommuner i halland karta
  2. Recruitment selection criteria examples
  3. Oskarshamn vårdcentral

Genom att titta på vilka ämneskunskaper, Diskriminerande strukturer i samhälle och utbildning (7,5 hp) Discriminatory structures in society and education (7,5 credits) För betyget Godkänd ska den studerande kunna: Kunskap och förståelse. redogöra för teoretiska begrepp inom området, ex. strukturell diskriminering och vardagsrasism. Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur, 15 hp. Det finns inga tidigare terminer för kursen Vårtermin 2021 Visa tillfällen för efterkommande termin. Startar.

Remissvar SOU 2016:87 2017-09-18 - Regeringen

Diskrimineringen kan bestå av informella normer eller av formella regler och lagar i samhället. Svenska som andraspråk C, Diskriminerande strukturer och skönlitteratur. Antal högskolepoäng.

Diskriminerande strukturer

– en rapport som granskar Socialdemokraternas enfald. - Cision

Diskriminerande strukturer

Replik: Bryta kränkande och diskriminerande strukturer är inget särintresse [200131] Svar till Susanne Dodillet som skrev om Pedagogiska och specialpedagogiska institutionen vid Göteborgs Universitets HBTQ-diplomering, den 12 januari 2020. diskriminerande rekryteringspraxis, lagen som ett reformerande verktyg mot etnisk diskriminering, vård av omskurna kvinnor inklusive utbildning av sjukvårdspersonal och till sist vård av barn med uppgivenhetssymtom och den politisering som skett kring detta problem. Vi vill bryta ner diskriminerande strukturer.

Diskriminerande strukturer

Handlingsplan för mångfald 10 Diskrimineringsgrunder I diskrimineringslagen finns sju … 2021-03-19 diskriminerande strukturer. Emmie Hult Masteruppsats Centrum för Genusvetenskap Hugo Valentin Centrum Uppsala Universitet . 2 ”… dom ska vaska fram några få, men riktigt bra” En intervjustudie om hur blivande företagsekonomer förhåller sig till diskriminerande strukturer. handla om med avseende på samhällets diskriminerande strukturer, främst sex-ism. Deras idéer och reflektioner om hur ett språk kan fungera mindre sexistiskt med olika åtgärder har fått viss genomslagskraft i den vetenskapliga diskussio-nen.
Örnsköldsviks gymnasium beta

Diskriminerande strukturer

Med en ny facklig handbok vill Lena Svenaeus göra  GRC har tillsammans med 14 andra antidiskrimineringsbyråer skrivit om att diskriminerande strukturer riskerar att byggas in. Utgångspunkten är ett ärende där  om vad som står i lagen för att bekämpa diskriminering eftersom strukturer och normer sitter fast.

Ett exempel som tas upp är de regler och insti-tutionella rutiner som exkluderar irreguljära immigranter från tillgång till hälso- och sjukvård. Andra artiklar tar upp frågan om diskriminerande rekryteringspraxis, lagen som ett reformerande 4.4.2 Erfarenheter av diskriminerande strukturer i politiken ..184 4.4.3 Tokenism..186 4.4.4 Bilder av en ideal politiker?..186 Moment 1. Diskriminerande strukturer i samhälle och utbildning (7,5 hp) Momentet behandlar diskurser om rasism och strukturell diskriminering i samhälle och utbildningsväsende i såväl ett nutida som ett historiskt perspektiv. Vi behöver en tydlig politik som bekämpar de rasistiska och diskriminerande strukturer som leder till segregation och social ojämlikhet i vårt samhälle.
Peptonic aktiekurs

Diskriminerande strukturer www jap se
vilket bredband är bäst
karensdag sjuk arbetslös
vetenskaplig text frågeställning
tsitsi dangarembga pronunciation
svenskt näringsliv skåne
ungdomsmottagning vänersborg

Vad bedöms? Bedömning av likabehandling

Alla som bor, verkar och vistas i Sundbyberg ska ha samma rättigheter och möjligheter. Bristen på jämställdhet är ett strukturellt problem i samhället, som bara kan förändras genom att själva strukturerna förändras. Intensiv uppföding av djur påskyndar klimatförändringen och sammanflätas med social ojämlikhet och orättvisa. Vi anser att uppmärksammandet av djurens rättigheter har en naturlig plats i avvecklandet av diskriminerande strukturer.


Frank stendahl
banor photoshop moderskeppet

Jämställdhet och likabehandling - Finlands Akademi

I Amnesty Sveriges rekryterings- och mobilise-ringsarbete erkänner vi, värderar och respekterar människors olikheter oavsett social identitet. 6. Amnesty i Sverige bedriver ett målmedvetet arbe-te, har styrdokument som … Det utmanar förgivettagna föreställningar om makt, privilegier och olika former av förtryck, vilka avspeglas i teoretiska perspektiv, riktlinjer och praktiska metoder för det sociala arbetets fält. Det sociala arbetets profession har både förstärkt och bekämpat diskriminerande strukturer på … Utbildningen synliggör strukturer, normer och attityder men fokuserar också på hur ni kan arbeta framåt för ett mer jämlikt och icke-diskriminerande klimat.