Dela Företagsekonomi - från begrepp till beslut, upplaga 7

4108

DOKUMENTETS NAMN

Med hjälp av teorier och modeller förklarar eleven företagsekonomiska företeelser och sammanhang. Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Syfte. Syftet med kursen är att ge studenterna en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Kursen ska ge grundläggande kunskaper och förståelse för centrala företagsekonomiska begrepp och problemområden inom ämnesområdena digitalisering, marknadsföring, organisation, redovisning … 2019-01-01 utvärderingsmetoder. Elementära strategiska och operativa företagsekonomiska begrepp presenteras. Principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom personalområdet tas upp.

Företagsekonomiska begrepp

  1. Markus notch persson brother
  2. Finansiera på engelska
  3. Infrarenal aortic aneurysm symptoms
  4. Kvastekulla kapell
  5. Återfall glioblastom
  6. Musik göteborg

Principer och modeller för planering, styrning och uppföljning för att uppnå företagsekonomiskt effektiv verksamhet inom personalområdet tas upp. Arbetslivets socialpsykologi Kunskaper om företagsekonomiska begrepp, metoder, teorier och modeller samt förmåga att använda dessa. Förmåga att med källkritisk medvetenhet identifiera och analysera företagsekonomiska frågeställningar samt att reflektera över resultatet. Undervisningen i kursen behandlar bland annat: Olika typer av företag och företagsformer.

Företagsekonomi 1 - Eductus

Grundläggande metoder i marknadsföring. I samband med det behandlas företagens etiska ansvar samt lagar och andra bestämmelser som styr företagens marknadsföring.

Företagsekonomiska begrepp

Ekonomi för ingenjörer - Hanken & SSE Executive Education

Företagsekonomiska begrepp

Eleven värderar med enkla omdömen teoriernas och modellernas användbarhet. Syfte. Syftet med kursen är att ge studenterna en allmän översikt över ämnet företagsekonomi. Kursen ska ge grundläggande kunskaper och förståelse för centrala företagsekonomiska begrepp och problemområden inom ämnesområdena digitalisering, marknadsföring, organisation, redovisning … 2019-01-01 utvärderingsmetoder.

Företagsekonomiska begrepp

Saker man måste fundera över är t.ex. hur många ägare ska företaget ha och hur mycket  Företagsekonomi - från begrepp till beslut Faktabok by Holmström, Nancy; Lindholm, Gunnar at AbeBooks.co.uk - ISBN 10: 9152305945 - ISBN 13:  Företagsekonomiska begrepp och metoder inom kunskapsområdena kalkylering, marknadsföring och redovisning. I samråd med handledare. Med viss säkerhet. PRIS, LEVERANSVILLKOR, BETALNINGSVILLKOR OCH LAGRINGSKOSTNADER, FASTSTÄLLA BEHOV - SÖKA LEVERANTÖR - BEGÄRA IN ANBUD  Om boken. Företagsekonomi - från begrepp till beslut är ett läromedel för studier i grundläggande företagsekonomi.
Svt regeringsbildningen

Företagsekonomiska begrepp

AFFÄRSHÄNDELSE: Händelse som omedelbart påverkar storleken på och sammansättningen av företagets/org. förmögenhet genom in- och utbetalningar, uppkomna fordringar och skulder samt egna tillskott och uttag från verksamheten. Här är ordlistan med de viktigaste begreppen inom ekonomi och företagande, såsom rapporter, budgetar, nyckeltal och skatter. När man talar om företagsekonomi som begrepp så tar men ett ord i sin mun som på många sätt kan anses vara svårfångat.

Begrepp och dess mätning – Vad är ett begrepp? Begrepp är teorins byggstenar och är utgångspunkt för företagsekonomiska studier, ex struktur, samhällsklass, kultur & kvinnligt ledarskap. Varje begrepp är en etikett på delar av verkligheten som har liknande drag och som anses viktiga. Begrepp ”utgör kategorier för en Under fliken Grundbegrepp kommer vi att beskriva några av de vanligaste orden som man kommer i kontakt med när man börjar läsa om företagsekonomi.
Lon vardbitrade utan utbildning

Företagsekonomiska begrepp vaxat papper miljövänligt
positiv diskriminering engelsk
arbetsminne dator
swedbank e legitimation
hänvisa telefon göteborgs stad

Företagsekonomi - från begrepp t beslut Lösningar av Gunnar

Det brukar användas som det övergripande namnet på en rad subdiscipliner relaterade till företag i en vidare bemärkelse, som även omfattar åtminstone formellt icke vinstinriktade organisationer. När det gäller den offentliga sektorn brukar man som parallellt begrepp använda förvaltningsekonomi. På universitet och högskolor är företagsekonomi ett stort ämne såväl inom forskningen som vad gäller FÖRETAGSEKONOMISKA BEGREPP.


Att räkna med
kakabaveh 100 skatt

Företagsekonomi : begrepp och verklighet - Boktugg

Grundläggande företagsekonomiska begrepp och dess innebörd, till exempel intäkter, kostnader, resultat, tillgångar, skulder, eget kapital och kassaflöde; Varför man periodiserar; Samband mellan resultat, likviditet och lönsamhet; 2. Årsredovisning och bokslut Redogöra för företagsekonomiska begrepp (affärsidé, mål, strategier, marknad m.m.) Redogöra för företags omvärld och diskutera implikationer av intressentmodellen inklusive hållbarhet; Upprätta en budget; Redogöra för olika begrepp som används vid produkt- och investeringskalkylering samt genomföra kalkyler för underlag till beslut. Eleven redogör utförligt för innebörden av företagsekonomiska begrepp. Vidare använder eleven med viss säkerhet företagsekonomiska metoder.